Focení pro Stylenew a setkání s Terezkou Herz Pokornou a Dagmar Hájkovou