Focení pro Stylenew s dcerami a setkání s Terezkou Herz Pokornou a Dagmar Hájkovou