Oslovení smyslů, barvy, tvary, vůně, cykly, proměny na prožitkovém workshopu